Čapí hnízdo

Čapí hnízdo

Vítáme všechny vážné zájemce o sledování kamerového přenosu z čapího hnízda v Dubném. Náš přenos je určen pro ty, kteří budou respektovat tyto naše zásady:

 

1) Na dubenském čapím hnízdě jsou sledovány přirozené životní projevy čápa bílého. To znamená, že do průběhu hnízdění nebude nikdo zasahovat, ani čápům jakkoli pomáhat, a to ani v případě ohrožení života či úhynu mláďat při nepřízni počasí či z jiných přirozených příčin (např. usmrcení nemocného mláděte rodičem). Toto stanovisko a postup vychází z odborných vyjádření společností a jednotlivců věnujících se praktické ochraně ptáků a vzdělávání veřejnosti, a orgánů ochrany přírody. Jakékoli námitky proti uvedenému přístupu z řad laické veřejnosti jsou bezpředmětné.

2) Výjimkou „bezzásahovosti“ je poranění či jiné poškození čapího jedince přímo způsobené činností člověka (zamotání do provázku, úraz elektrickým vedením apod.). Případné provedení zásahu je plně v kompetenci místně příslušné záchranné stanice pro volně žijící živočichy, která sama situaci sleduje, vyhodnocuje a je ve spojení s provozovatelem kamery. Prosíme, aby stanice nebyla zahlcována dotazy či výzvami k jednání.

3) Provozovatel kamery pokud možno zabrání vysílání kontroverzních záběrů.

4) Provozovatel kamery odstraní z připojené diskuse příspěvky, které jsou vulgární, či mohou urážet jiné osoby, vyvolávat zbytečnou kontroverzi a znevažovat autoritu odborných společností, správního orgánu apod. Ve sporných případech je rozhodnutí provozovatele kamery konečné a není proti němu odvolání.

5) Obec Dubné jako provozovatel kamery a Římskokatolická farnost Dubné jako vlastník nemovitosti s čapím hnízdem se k průběhu hnízdění nebudou nijak vyjadřovat a je zbytečné se u nich domáhat změny či výjimky z těchto zásad.

6) V případě porušování uvedených zásad si provozovatel přenosu vyhrazuje právo vysílání omezit, nebo ukončit, a to dočasně, popř. i trvale.

 

Souhlasím a zásady respektuji

Nesouhlasím