Ocenění v soutěži Vesnice roku Jihočeského kraje

Ocenění Jihočeská knihovna roku 2023

Naše obec se může pochlubit oceněním pro obecní knihovnu Jihočeská knihovna roku 2023, které získala v rámci soutěže Vesnice roku 2023. V podstatě se jedná pro knihovnu o první místo v soutěži, které je spojeno s postupem do celostátního kola soutěže Knihovna roku 2023 a peněžitým darem hejtmana Jihočeského kraje "za moderní knihovnické a informační služby" ve výši 10.000,- Kč. Slavnostní předání ocenění proběhlo v pátek 18.08.2023. Soutěž pro nás pokračuje účastí v celostátním kole, přičemž komise porotců zavítá do knihovny v pondělí 28.08.2023.

Obec Dubné provozuje obecní knihovnu, na kterou z rozpočtu obce jdou neinvestiční finanční prostředky ve výši 100.000,- Kč, především na nákup knih a časopisů. V minulých letech došlo k obnově nábytku - regálů, stolku, křesla. Nákup byl proveden s využitím dotace Místní akční skupiny Blanský les - Netolicko o.p.s. Knihovna též byla v loňském roce vymalována. Z hlediska softwarového vybavení disponuje knihovnickým katalogizačním informačním systémem Tritius. Máme registrovaných 185 čtenářů, z toho 65 z nich je mládež do 15ti let. Stav knihovního fondu je 6188 ks, 1880 ks je naučná literatura, 4184 ks krásná literatura. Počet fyzických návštěv za min. rok je 3398 a celkově bylo provedeno 9916 výpůjček.

Knihovna spolupracuje s místní organizací včelařů a spravuje "Knihovničku pro včelaře". Během roku probíhá velmi dobrá spolupráce se školou a školkou. Dochází k pravidelné návštěvě dětí ze školky. Další krásnou akcí bylo "Pasování prvňáčků" či přednáška "Knihařina není dřina". Přednášku vedla pracovnice oblastního archivu o vzniku knihy a restaurování knih. Další přednáška byla o historii Dubného a okolí - přednášel pracovník Jihočeského muzea. Ve vánočním čase se uskutečnilo Vánoční povídání a hraní pro děti. Tradičně též v naší knihovně proběhla akce "Noc s Andersenem". Skvělým vzdělávacím počinem byla přednáška o čápech a historii hnízdění čápů v Dubném.

Knihovna v Dubném je pro veřejnost otevřena 3x v týdnu, a to v pondělí, středu a čtvrtek od 13:00 do 18:00 hodin. Nezletilí návštěvníci si zde mohou nejen číst, ale i malovat, či hrát hry, pro všechny čtenáře jsou pak také k dispozici dva počítače s veřejným internetem. Knihovna využívá vracení knih přes venkovní knihobox, takže v této věci nejsou čtenáři vázáni na návštěvní hodiny, samozřejmostí je i veřejný katalog knižního fondu dostupný prostřednictvím internetu.

Naší knihovnu vede erudovaná knihovnice Jana Bílá, která díky svému zájmu o vše nové, zajímavé a moderní pozvedá knihovnu stále výš. Knižní fond je průběžně obnovován a rozšiřován o zajímavé knižní tituly, a to i dle přání a zájmů čtenářů. Ti běžně využívají též meziknihovní výpůjční službu; nenachází-li se požadovaný tisk v naší knihovně, paní knihovnice jej ke spokojenosti čtenáře rychle obstará zápůjčkou z jiné knihovny. Pro děti jsou u nás k zapůjčení též elektronické knihy. 

Věříme, že se v naší knihovně všichni návštěvníci cítí dobře, ocenění Jihočeská knihovna roku 2023 je toho jistě dokladem.

 

Pamětní stuha Jihočeská knihovna roku 2023     Diplom - peněžitý dar - za moderní knihovnické a informační služby     

Detail interiéru budovy obecního úřadu a místní knihovny     Pohled do interiéru knihovny - pracoviště knihovnice     Interiér knihovny - koutek pro děti

Interiér knihovny - regály s knižním fondem     Pohled do interiéru knihovny - část pro dospělé čtenáře     Pohled do interiéru knihovny ze strany dětského koutku

Předání ocenění pro obecní knihovnu v Doudlebech     Knihovnice Jana Bílá (vlevo) spolu se starostkou obce Boženou Kudláškovou na slavnostním předání ocenění v Doudlebech