Archiv aktualit

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu k.ú. Dubné
více
Aukční vyhláška č. EAS-CB-158-2024
více
Opatření obecné povahy č.1/2024/OZZL (návrh)
více
Rozpočtové opatření č. 8/2024 schválené RO dne 20.5.2024
Rozpočtové opatření č. 8/2024 schválené radou obce dne 20.5.2024 č. usnesení 35/2024, Ad3 bod 3
více
Rozpočtové opatření č.7/2024 schválené RO 20.5.2024
Rozpočtové opatření č. 7/2024 schválené radou obce dne 20.5.2024 č. usnesení 35, Ad 3, bod 1
více
Rozpočtové opatření č.6/2024 schválené ZO 7.5.2024
Rozpočtové opatření č.6/2024 schválené ZO dne 7.5.2024 č. usnesení 11/2024, bod 2
více
Rozpočtové opatření č.5/2024 ze dne 7.5.2024
Rozpočtové opatření č. 5/2024 schválené ZO dne 7.5.2024, č. usnesení 11/2024 bod 1
více
Závěrečný účet obce Dubné za rok 2023 - schválený ZO 7.5.2024
více
Rozpočtové opatření č. 4/2024 ze dne 29.4.2024
Rozpočtové opatření č. 4/2024 ze dne 29.4.2024, schválené RO, č. usnesení 34/2024
více
Rozpočtové opatření č.3/2024 ze dne 29.4.2024
Rozpočtové opatření č.3/2024 schválené RO dne 29.4.2024 č. usnesení 34/2024
více
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce
více
Rozpočtové opatření č. 2/2024 schválené ZO 4.3.2024
Rozpočtové opatření č. 2/2024 schválené ZO 4.3.2024 č. usnesení 10/2024
více
Placení poplatků v roce 2024
Placení poplatků v roce 2024 Placení poplatků v roce 2024: Poplatek za odpady – 750 Kč za trvale hlášenou osobu. Poplatek ze psů – 200 Kč za prvního psa, 250 Kč za druhého a každého dalšího psa. Od 1. 1. 2024 je možno platit poplatky na účet číslo 6124231/0100, VS je složen z čísla části obce – Dubné – 1, Křenovice – 2, Jaronice – 3, Třebín – 4 a z čísla popisného, složeného vždy ze tří čísel. Například – Dubné čp. 35 – VS - 1035, Křenovice 102 – VS - 2102, Jaronice 6 – VS - 3006, Třebín 99 – VS - 4099. Od 1. 2. 2024 do 31.3.. 2024 (po roční závěrce) je možno platit poplatky v hotovosti, nebo kartou na OÚ Dubné v úředních dnech (po 13,00 – 18,00, st 9,00 – 11,00 a 13,00 – 16,00). Splatnost poplatků je 31. 3. 2024! Poplatky za odpady za trvale neobydlené objekty (750 Kč za objekt) mají splatnost 30. 6. 2024. POZOR!! Od letošního roku nebudou zasílány složenky.
více
Rozpočtové opatření č. 1/2024 schválené RO 19.2.2024
Rozpočtové opatření č. 1/2024, schválené RO dne 19.2.2024, č. usnesení 30/2024 Ad 3, bod 6
více
Návrh závěrečného účtu za rok 2023 DSO Blanský les - podhůří
více
Nařízení č.1/2024 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
více
Informace k dani z nemovitostí pro rok 2024 - obec Dubné
více
Rozpočtové opatření č.12/2023 schválené ZO 20.12.2023
Rozpočtové opatření č. 12/2023 schválené ZO dne 20.12.2023 pod č. usnesení 9, bod 1
více
Schválený rozpočet pro rok 2024 včetně plnění rozpočtu za předcházející rok a schválený rozpočet sociálního fondu
více
Oznámení zveřejnění rozpočtu pro rok 2024 včetně rozpočtových změny a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 až 2026 DSO Blanský les - Podhůří
více
Veřejná vyhláška -Oznámení o zahájení řízení o vydání změny č.4 územního plánu Dubné - veřejné projednání - 15.1.2024
více
Změna rozpisu č.5 schválená RO dne 27.11.2023
Změna rozpisu č. 5 schválená RO dne 27.11.2023 č. usnesení Ad3, bod 1
více
Informační systém Munipolis / Mobilní rozhlas
více
Rozpočtové opatření č. 11/2023 schválené ZO 30.10.2023
Rozpočtové opatření č. 11/2023 schválené ZO 30.10.2023, č. usnesení 8/2023
více
Kanalizace Dubné - západ
více
Oznámení o vyhlášení právního předpisu č. 6/2023 -OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
více
Oznámení o vyhlášení právního předpisu č. 5/2023 -OZV za obecní systém odpadového hospodářství
více
Oznámení o vyhlášení právního předpisu č. 4/2023 - OZV o místním poplatku ze vstupného
více
Oznámení o vyhlášení právního předpisu č. 3/2023 - OZV - místní poplatek ze psů
více
REKONSTRUKCE LESNÍ CESTY ,,VRÁŽ" V OBCI DUBNÉ NA PARC. C. 425/1, 879, 420/1 A 1397 V K. Ú. KRENOVICE
více
Rozpočtové opatření č.10/2023 schválené ZO 18.9.2023
Rozpočtové opatření č.10/2023 schválné ZO 18.9.2023 č. usnesení 7/2023
více
Rozpočtové opatření č. 9/2023 schválené RO 18.9.2023
Rozpočtové opatření č. 9/2023 schválené RO 18.9.2023, č. usnesení 20/2023, Ad3, bod 4
více
Rozpočtové opatření č. 8/2023 schválené RO 18.9.2023
Rozpočtové opatření č. 8/2023 schválené RO 18.9.2023, č. usnesení 20/2023, Ad3, bod 3
více
Změna rozpisu č.4
Změna rozpisu č.4 schválena RO dne 21.8.2023 č. usnesení 19/2023, Ad.3, bod 3
více
Ocenění Jihočeská knihovna roku 2023
více
Změna rozpisu č.3
Změna rozpisu č.3 schválena RO 17.7.2023 č. usnesení 17/2023, Ad3 bod 5
více
Rozpočtové opatření č.7/2023
Rozpočtové opatření č.7/2023 schválené ZO 26.6.2023, č. usnesení č.6 bod 1
více
Změna rozpisu č. 2
více
Rozpočtové opatření č. 6/2023 schválené RO 12.6.2023
Rozpočtové opatření č. 6/2023 schválené RO dne 12.6.2023, č. usnesení 15, Ad 3, bod 4
více
Rozpočtové opatření č. 5/2023 schválené RO dne 12.6.2023
Rozpočtové opatření č. 5/2023 schválené RO dne 12.6.2023, č.usnesení 15, Ad3, bod 3
více
Záštita 1. náměstka hejtmana kraje Mgr. Františka Talíře
více
Rozpočtové opatření č.4/2023 schválené ZO 25.4.2023
Rozpočtové opatření č. 4/2023 schválené ZO 25.4.2023, č.usnesení 5/23, bod 1
více
Oznámení o vyhlášení právního předpisu -2/2023 - zrušovací OZV
více
Oznámení o vyhlášení právního předpisu č. 1/2023 - O místním poplatku
více
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu včetně příloh za rok 2022 DSO Blanský les - podhůří
více
Závěrečný účet obce Dubné za rok 2022
Závěrečný účet obce Dubné za rok 2022 - schválený ZO dne 25.4.2023, č. usnesení 5, bod 4
více
Rozpočtové opatření č. 3/2023 schválené RO 17.4.2023
Rozpočtové opatření č. 3/2023 schválené RO 17.4.2023, č. usnesení 12/2023, Ad 3, bod 6
více
Strategie rozvoje obce Dubné na období 2023 - 2029
více
Změna rozpisu č.1
Změna rozpisu č.1 schválený RO dne 27.3.2023, č. usnesení 11/2023, Ad 3, bod 1
více
Rozpočtové opatření č.2/2023
Rozpočtové opatření č.2/2023 schválené ZO 28.2.2023 pod č.usnesení 1
více
Výroční zpráva za r. 2022 o činnosti obce Dubné v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
více
Rozpočtové opatření č.1/2023
Rozpočtové opatření č.1/2023 schválené 30.1.2023 RO -č.usnesení 7
více
Rozpočtové opatření č. 18/2022
Rozpočtové opatření č.18/2022 schválené ZO 20.12.2022 č. usnesení 2/2022
více
Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2023 včetně všech rozpočtových změn a výhledu rozpočtu na roky 2024-2025 Dobrovolného svazku obcí Blanský les-Podhůří
více
Obec Dubné - Elektronická úřední deska
více
My v tom Jihočechy nenecháme II
více
Informace FÚ k dani z nemovitých věcí pro rok 2023
více
Schválený rozpočet pro rok 2023 včetně plnění předchozího roku
Schválený rozpočet pro rok 2023 - ZO 20.12.2022 č. usnesení 3/2022
více
Rozpočtové opatření č.17/2022
Rozpočtové opatření č.17/2022 schválené RO dne 20.12.2022, č.usnesení 4/2022
více
Rozpočtové opatření č.16/2022
Rozpočtové opatření č. 16/2022 schválené RO dne 20.12.2022 č.usnesení 4/2022
více
Rozpočtové opatření 15/2022
Rozpočtové opatření č. 15/2022 schválené RO dne 20.12.2022 č. usnesení 4/2022
více
Placení poplatků v roce 2023
Placení poplatků v roce 2023: Poplatky pro rok 2023 byly zvýšeny: Poplatek za odpady – 750 Kč za trvale hlášenou osobu. Poplatek ze psů – 200 Kč za prvního psa, 250 Kč za druhého a každého dalšího psa. Od 1. 1. 2023 je možno platit poplatky na účet číslo 6124231/0100, VS je složen z čísla části obce – Dubné – 1, Křenovice – 2, Jaronice – 3, Třebín – 4 a z čísla popisného, složeného vždy ze tří čísel. Například – Dubné čp. 35 – VS - 1035, Křenovice 102 – VS - 2102, Jaronice 6 – VS - 3006, Třebín 99 – VS - 4099. Od 1. 2. 2023 do 28. 2. 2023 (po roční závěrce) je možno platit poplatky v hotovosti, nebo kartou na OÚ Dubné v úředních dnech (po 13,00 – 18,00, st 9,00 – 11,00 a 13,00 – 16,00). Kdo preferuje platbu složenkou, obdrží tuto začátkem března. Splatnost poplatků je 31. 3. 2023! Poplatky za odpady za trvale neobydlené objekty (750 Kč za objekt) mají splatnost 30. 6. 2023.
více
Oznámení o vyhlášení právního předpisu
více
Rozpočtové opatření 14/2022
Rozpočtové opatření č. 14/2022 schválené RO 14.11.2022 -č.usesení 2/2022
více
Rozpočtové opatření č. 13/2022
Rozpočtové opatření č. 13/2022 schváleno ZO 24.11.2022 - č. usnesení 2/2022
více
Veřejné osvětlení – stavba č. 4 v rámci akce „Novostavba bytového domu s podporovanými byty v k. ú. Křenovice u Dubného“
více
Výzva vlastníkům pozemků - E.gd - ořezávání stromů a keřů
více
Změna rozpisu č.3
více
Opatření obecné povahy-veřejná vyhláška-Mze
více
Oprava části místní komunikace III. tř. č. 29c a celé místní komunikace č. 30c k. ú. Jaronice
více
Rozpočtové opatření č.12/2022 schválené ZO 20.9.2022 č. usnesení 27/2022
Rozpočtové opatření č.12/2022 schválené ZO 20.9.2022 č. usnesení 27/2022
více
Rozpočtové opatření č.11/2022 schválené ZO 20.9.2022 č. usnesení 27/2022
Rozpočtové opatření č.11/2022 schválené ZO 20.9.2022 č. usnesení 27/2022
více
Výměna fotbalových branek a úprava brankoviště hřiště v Dubném
více
Rozpočtové opatření č. 10/2022
Rozpočtové opatření č. 10/2022 schválené RO 5.9.2022 č. usnesení 91/2022
více
Rozpočtové opatření č. 9/2022
více
Střednědobý rozpočtový výhled obce Dubné 2022 - 2024
Střednědobý rozpočtový výhled obce Dubné 2022 - 2024
více
Rozpočtové patření č.8/2022 schválené ZO 19.7.2022
Rozpočtové opatření č. 8/2022 schválené ZO 19.7.2022 č. usnesení 26 bod 7
více
Změna rozpisu č.2/2022 schválená RO 27.6.2022 č. usnesení 87, Ad3, bod 5
Změna rozpisu č.2/2022 schválená RO 27.6.2022 č. usnesení 87, Ad3, bod 5
více
Podpora sportujících dětí v žákovských kategoriích Tělovýchovné jednoty SOKOL Dubné
více
Změna rozpisu č.1
Změna rozpisu č.1 schválená RO dne 23.5.2022, č. usnesení 85/2022, Ad 3, bod 5
více
Rozpočtové opatření č. 7/2022 schválené RO 13.6.2022
Rozpočtové opatření č.7/2022 schválené RO dne 23.5.2022 pod č.usnesení 85/2022,Ad3 bod 1
více
Rozpočtové opatření č.6-2022
Rozpočtové opatření č.6-2022, schválené RO 84/2022 dne 9.5.2022
více
Rozpočtové opatření č. 5/2022 schválené ZO 5.5.2022
Rozpočtové opatření č. 5/2022 schválené ZO 5.5.2022 pod číslem usnesení 24 bod 7
více
Závěrečný účet obce Dubné za rok 2021 - schválený ZO 28.3.2022
Závěrečný účet obce Dubné za rok 2021 schválený ZO 28.3.2022 pod č. usnesení 23, bod 7
více
Rozpočtové opatření č. 4/2022 schválené ZO 28.3.2022
Rozpočtové opatření č. 4/2022 schválené ZO 28.3.2022 pod č.usnesení 23, bod 9
více
Rozpočtové opatření č.3/2022 schválené ZO 28.3.2022
Rozpočtové opatření č.3/2022 schválené ZO 28.3.2022 pod č.usnesení 23, bod 1
více
Pozvánka na Dubenský běh Pro dobrou věc - 6. ročník
více
Dubenský běh Pro dobrou věc - příběh rodiny
více
Řád pohřebiště č. 1/2022
více
Územní plán Dubné - úplné znění po Změnách č.1,2,3
více
Změna č.3 ÚP Dubné nabytí účinnosti 17.2.2022, schválena ZO 31.1.2022, č.usnesení 22/2022
více
Tiskopisy - Žádost o pronájem včetně přílohy č.1 a č.2
více
Výroční zpráva za r. 2021 o činnosti obce Dubné v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
více
Rozpočtové opatření č.2/22 schválené ZO 31.1.2022 č. usnesení 22, bod 1
Rozpočtové opatření č.2/22 schválené ZO 31.1.2022 č. usnesení 22, bod 1
více
Rozpočtové opatření č. 1/22
Rozpočtové opatření č.1/22 schválené ZO 16.12.2021, č.usnesení 21/21
více
Financování úroků z úvěru – Parkoviště u ZŠ, interaktivní technika, šatní skříňky do ZŠ
více
Rozpočtové opatření č.16/2021 schválené ZO 16.12.2021 č.usnesení 21/21 bod 1
Rozpočtové opatření č.16/2021 schválené ZO 16.12.2021 č.usnesení 21/21 bod 1
více
Rozpočet obce pro rok 2022 - schválený Zastupitelstvem obce 16.12.2021
Rozpočet obce schválený ZO dne 16.12.2021, č.usnesení 21/21 bod 2
více
Rozpočtové opatření č.15/2021
Rozpočtové opatření č.15/2021 schválené RO dne 29.11.2021, č.usnesení 75, Ad3, bod 1
více
Rozpočtové opatření č.14/21
Rozpočtové opatření č.14/21 schválené ZO dne 27.10.2021, č.usnesení 20,bod 5.
více
Vybavení knihovny a pořízení vybavení pro pořádání kulturních a společenských akcí v obci Dubné
více
Zásahové obleky (kabát+kalhoty), svítilny, držáky svítilny na přilbu, zásahové rukavice a rukavice CESTUS
více
Rozpočtové opatření č.13/21
ROzpočtové opatření č.13/21 schválené RO dne 13.9.2021 č.usnesení 70/21
více
Rozpočtové opatření č.12/21
Rozpočtové opatření č.12/21 schválené RO 13.9.2021, č.usnesení 70/21
více
Nákup kontejnerů na odpad a městský mobiliář
více
Rozpočtové opatření č.11/21
Rozpočtové opatření č.11/21 schválené ZO dne 23.8.2021, č.usnesení 19/21
více
Podpora sportujících dětí v žákovských kategoriích Tělovýchovné jednoty SOKOL Dubné
více
Rozpočtové opatření č.10/2021
Rozpočtové opatření č.10/2021 schválené radou 16.8.2021, č. usnesení 68/2021
více
Rozpočtové opatření č.9/2021
Rozpočtové opatření č.9/2021 schválené ZO 26.7.2021 pod č.usnesení 18,bod 5
více
Rozpočtové opatření č.8/2021
Rozpočtové opatření č.8/2021 schválené ZO 26.7.2021 pod č.usnesení 18,bod 1
více
Rozpočtové opatření č.7/2021
Rozpočtové opatření č.7 schválené RO dne 21.6.2021, číslo usnesení 65/2021, Ad 3 bod 1
více
Rozpočtové opatření č.3/2021
Rozpočtové opatření č.3 schválené RO dne 7.6.2021, číslo usnesení 64/2021, Ad 3, bod 9
více
Rozpočtové opatření č.6/2021
Rozpočtové opatření č.6/2021 schválené RO dne 7.6.2021, číslo usnesení 64/2021, Ad3, bod 7
více
Rozpočtové opatření č.5/2021
Rozpočtové opatření č,5/2021 schválení RO dne 7.6.2021, číslo usnesení 64/2021, Ad 3, bod 8
více
Rozpočtové opatření č.4/2021 schválené ZO 7.6.2021
Rozpočtové opatření č.4/2021 schválené ZO 7.6.2021, číslo usnesení 17, bod 1
více
Závěrečný účet obce Dubné za rok 2020
Závěrečný účet obce Dubné za rok 2020 schválený ZO 7.6.2021 č. usnesení 17, bod 3
více
Důležité upozornění pro občany obce Dubné, kteří topí kotlem na pevná paliva, teplovodní krbovou vložkou nebo krbovými kamny s teplovodním výměníkem
více
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi obcí Dubné, jako poskytovatelem a Dobrovolným svazkem obcí Blanský les-podhůří IČ: 70819963 jako příjemcem.
více
Veřejná vyhláška-Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek - Mze
více
Dubenský běh pro dobrou věc - 5. ročník - darovací smlouva
více
Rozpočtové opatření č.2/2021, schválena ZO 12.4.2021
více
Změna rozpisu č.1, schváleno RO 29.3.2021, číslo usnesení 59/2021
více